Szmyt, Andrzej. 2016. „Wpływ Idei Komisji Edukacji Narodowej Na Organizację Szkolnictwa W Rosji W Pierwszej połowie XIX Wieku”. Studia Paedagogica Ignatiana 19 (3):55-78. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.003.