Bieś, Andrzej Paweł. 2016. „Jezuickie Instytucje Edukacyjne W Orszy 1773–1820”. Studia Paedagogica Ignatiana 19 (3):15-34. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.001.