Warchoła, Marcin. 2016. „Wpływ Uprawiania Turystyki Na kształtowanie Hierarchii wartości I Aspiracji życiowych Podkarpackiej młodzieży szkół Ponadgimnazjalnych”. Studia Paedagogica Ignatiana 19 (1):197-219. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.1.010.