SZULAKIEWICZ, W. Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin). Studia Paedagogica Ignatiana, [S. l.], v. 24, n. 2, p. 107–130, 2021. DOI: 10.12775/SPI.2021.2.006. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/33741. Acesso em: 19 sty. 2022.