MARIANI, A. Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej. Studia Paedagogica Ignatiana, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 19–48, 2020. DOI: 10.12775/SPI.2019.4.001. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2019.4.001. Acesso em: 1 cze. 2023.