DANOWSKA, E. Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu (1805–1831). Studia Paedagogica Ignatiana, [S. l.], v. 19, n. 3, p. 79–98, 2016. DOI: 10.12775/SPI.2016.3.004. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2016.3.004. Acesso em: 5 luty. 2023.