Cieślak, S. (2015). Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the early modern world, Gdańsk, 8–9.10.2014. Studia Paedagogica Ignatiana, 17, 263–265. https://doi.org/10.12775/5972