Surma, B. (2015). Oblicze polskiej szkoły przez pryzmat nauczycielskiej wiedzy o dzieciach i procesie nauczania i uczenia się. Studia Paedagogica Ignatiana, 17, 249–251. https://doi.org/10.12775/5969