Krasucka, A. (2015). Szczęście człowieka jako problem filozoficzno-psychologiczny na przestrzeni dziejów. Studia Paedagogica Ignatiana, 17, 133–146. https://doi.org/10.12775/SPI.2014.007