Kubik, W. (2015). Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie. Studia Paedagogica Ignatiana, 17, 15–34. https://doi.org/10.12775/SPI.2014.001