Sieradzka-Baziur, B. (2023). Przodkowie Janusza Korczaka a obraz rodziny w utworze Sam na sam z Bogiem. Modlitwy tych, którzy się nie modlą. Studia Paedagogica Ignatiana, 26(4), 139–157. https://doi.org/10.12775/SPI.2023.4.007