Stępkowski, D. (2021). Wychowanie religijne versus pseudowychowanie religijne. Studia Paedagogica Ignatiana, 24(3), 199–202. Pobrano z https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/33857