Szulakiewicz, W. (2021). Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin). Studia Paedagogica Ignatiana, 24(2), 107–130. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.2.006