Falkowska, J. (2021). Idee opieki w działalności i twórczości publicystycznej Wandy Szuman (1890–1994). Studia Paedagogica Ignatiana, 24(2), 35–48. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.2.002