Wróblewska, H. M. (2021). Podmiotowość i Twórczość. : Przestrzenie rozwoju duchowego w świetle poetyckiej myśli Karola Wojtyły. Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), 101–117. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.005