Mielicka-Pawłowska, H. (2021). Wychowanie do duchowości jako problem społeczeństwa ponowoczesnego. Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), 21–44. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.001