Jemioł, M. (2021). Gry wideo jako narzędzie rozwijania i nauczania duchowości chrześcijańskiej. Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), 135–152. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.007