Paszelke, P. P. (2021). Katolicki portal internetowy a edukacja moralna. : Na przykładzie użytkowników portalu deon.pl. Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), 153–173. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.008