Bieś, A. P., & Topij-Stempińska, B. C. (2020). Wprowadzenie. Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo. Studia Paedagogica Ignatiana, 22(4), 13–15. https://doi.org/10.12775/28565