Mariani, A. (2020). Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej. Studia Paedagogica Ignatiana, 22(4), 19–48. https://doi.org/10.12775/SPI.2019.4.001