Brahmi, K. (2019). Obraz służby więziennej w pamiętnikach pracowników. Recenzja książki: Magdalena Urlińska i Maria Marta Urlińska; Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników; Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT; Toruń 2018; ss. 228. Studia Paedagogica Ignatiana, 22(1), 235–237. https://doi.org/10.12775/20545