Chałas, K. (2019). Integracja podmiotów edukacji w perspektywie aksjologicznej jako priorytetowe zadanie szkoły. Studia Paedagogica Ignatiana, 22(1), 19–36. https://doi.org/10.12775/SPI.2019.1.001