Chrost, M. (2019). Refleksyjność wyzwaniem współczesnego świata. Studia Paedagogica Ignatiana, 21(4), 55–66. https://doi.org/10.12775/SPI.2018.4.003