Opora, R., & Breska, R. (2018). Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych. Studia Paedagogica Ignatiana, 21(1), 199–218. https://doi.org/10.12775/SPI.2018.1.009