Mari, G. (2018). Katolickie wychowanie, wiara i autorytet. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(5), 213–230. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.5.009