Jasnos, R., & Seredyńska, A. (2018). Między ujarzmiającym a wyzwalającym – o autorytecie Kościoła wychowującego z wierzącymi. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(5), 133–152. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.5.006