Mółka, M. (2018). O problemie duchowości w pedagogice resocjalizacyjnej. Studia Paedagogica Ignatiana, 21(1), 63–84. https://doi.org/10.12775/SPI.2018.1.003