Pulak, I., & Szewczuk, K. (2017). Możliwości budowania spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej dla wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(3), 85–99. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.3.005