Warchoła, M. (2017). Aktywność turystyczna podkarpackiej młodzieży jako źródło wspomagania jej rozwoju osobowego. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(2), 199–223. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.2.010