Chrost, M. (2017). Refleksyjność w wychowaniu. Proces poznawania siebie. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(2), 131–144. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.2.006