de Tchorzewski, A. M. (2017). Imperatyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej. Studia Paedagogica Ignatiana, 20(2), 61–84. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.2.002