Grabowska-Pieńkosz, D. (2016). Sprawozdanie z konferencji naukowej Pamięć w pedagogice Toruń 1–2 marca 2016. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), 283–287. https://doi.org/10.12775/11686