Topij-Stempińska, B. (2016). Źródła do działalności edukacyjnej konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), 227–241. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.011