Grzebień, L. (2016). Początki instytucjonalnej „Opieki” nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), 163–180. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.008