Danowska, E. (2016). Nowatorski program nauczania i wychowania w Gimnazjum Wołyńskim, późniejszym Liceum w Krzemieńcu (1805–1831). Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), 79–98. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.004