Szmyt, A. (2016). Wpływ idei Komisji Edukacji Narodowej na organizację szkolnictwa w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), 55–78. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.003