Bieś, A. P. (2016). Jezuickie instytucje edukacyjne w Orszy 1773–1820. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), 15–34. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.001