Królikowska, A. (2016). Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(2), 105–121. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.2.005