Dormus, K. (2016). Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XIX i XX wieku. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(2), 87–103. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.2.004