Jakubiak, K., & Nawrot-Borowska, M. (2016). Rodzina polska w XIX wieku jako środowisko wychowawcze i jej funkcja edukacyjna. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(2), 15–46. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.2.001