Warchoła, M. (2016). Wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie hierarchii wartości i aspiracji życiowych podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(1), 197–219. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.1.010