Mari, G. (2016). Autorytet edukacji a wyzwanie wolności: od czasów starożytnych do Summerhill. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(1), 57–70. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.1.003