Nowak, M. (2016). Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania. Studia Paedagogica Ignatiana, 19(1), 19–38. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.1.001