(1)
Taylor, G. Hermeneutyka Prawnicza. W tekście I Poza Nim. SPI 2016, 18, 81-96.