(1)
Surma, B. Oblicze Polskiej szkoły Przez Pryzmat Nauczycielskiej Wiedzy O Dzieciach I Procesie Nauczania I Uczenia Się. SPI 2015, 17, 249-251.