(1)
Krasucka, A. Szczęście człowieka Jako Problem Filozoficzno-Psychologiczny Na Przestrzeni dziejów. SPI 2015, 17, 133-146.