(1)
BieĊ›, A. P. Wita Szulc (1941-2021): Zarys Biografii Naukowej. SPI 2021, 24, 177-188.