(1)
Stępkowski, D. Wychowanie Religijne Versus Pseudowychowanie Religijne. SPI 2021, 24, 199-202.