(1)
Szulakiewicz, W. Człowiek Uniwersytetu – Przyczynek Do Biografii Naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą Rocznicę Urodzin). SPI 2021, 24, 107-130.