(1)
Wróblewska, H. M. Podmiotowość I Twórczość. : Przestrzenie Rozwoju Duchowego W świetle Poetyckiej myśli Karola Wojtyły. SPI 2021, 24, 101-117.